Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T16:10:18+01:00
A]2πr=2π×7,5=15π lub dokładnie 15×3,14≈47,1 b]2πr=2π×⅖=⅘π ⅘×3,14≈2,512 c]2πr=2π×√2 =2√2π 2×3,14×1,41≈8,8548 d]2πr=2π×½×3,2=3,2π 3,2×3,14≈10,048 e]½z 3¾=½×¹⁵/₄=¹⁵/₈=r 2πr=2π×¹⁵/₈=³⁰/₈π=3,75π≈11,775 f]2πr=2π×1,5√2=3√2π 3×3,14×1,41≈13,2822 pozdrawiam
68 4 68
2009-11-04T16:18:31+01:00
A) 2п×7,5=15п
15×п= 15×3,14=47,1
b2п×⅖=⅘п
⅘×п=⅘× 3,14=2,512
c)

d) п×3,2=3,2п
3,2×п= 3,2×3,14= 10,05
29 2 29
2009-11-04T16:36:18+01:00
A) 15 pi
b) 4/5 pi
c) 2 pierwiastków z 2 pi
d) 6.4 pi
e) 66 pi
f) 6 pierwiastków z 2 pi
39 2 39