Odpowiedzi

2009-11-07T02:04:48+01:00
1.Oblicz,ile moli atomów:
a) żelaza i siarki występuje w 5 molach cząsteczek siarczku żelaza(III)
2Fe + 3S -------Fe2S3
xFe----------5moliFe2S3
2Fe ---------- 1 mol
x=10moli Fe
dla S
X--------5
3--------1
x=15 dla siarki
1 5 1