Prosze o dokładne (z sensem) przetłumaczenie tekstu
(Moon- księżyc), (will- 'll)

THE FUTURE IN SPACE
Interviewer Professor Stark and Professor Handy, welcome.
You are both experts in the future for space travel?
Prof Stark Well, I think within twenty years there will be a
space stationon the Moon.
Interviewer So soon? Willwe go to other planets, to?
Prof Stark Yes. we will. A space stationon the Moon will help
travel further into space. Fom the Moon astronauts
will travel to Mars.

Prof Handy I don't agree. People won't go to Mars
Interviewer Will they live on the Moon?
Prof Handy No, they won't.We'll probably build space station
on the Moon and Mars, but we'll use robots.
People will not live there.
Interviewer Why will we use robots?
Prof Handy It will be too dangerous for people.
Robots will be cheaper, too.


Prosze także (oznacze za najleprzą) napisać dodatkowo wymowe (jak sie wymawia)
Pilnie tego potrzebuje na ocene!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T16:59:57+01:00
PRZYSZŁOŚĆ W KOSMOSIE
Wywiad profESOREM Stark i profESOREM Handy, witamy.
Oboje jesteście ekspertami w podróżach kosmicznych w przyszłość?
Prof Stark Cóż, myślę, że w ciągu dwudziestu lat będzie stacja na powierzchni Księżyca.
Reporter: Tak szybko? Pójdziemy na inne planety, też?
Prof Stark: Tak. Będziemy.Stacja na powierzchni Księżyca pomoże
dalszym podróżom w kosmos. Z księżyca astronauci będą podróżować na Mars.

Prof Handy: Nie zgadzam się. Ludzie nie pójdą na Marsa
Reporter: Będą żyli na Księżycu?
Prof Handy Nie, nie będą. Będziemy budować prawdopodobnie stacje kosmiczną
na Księżycu i Marsie, ale będziemy używać robotów.
Ludzie nie będą tam mieszkać.
Reporter: Dlaczego będziecie używać robotów?
Prof Handy: To będzie zbyt niebezpieczne dla ludzi.
Roboty będą również tańsze.

THE FUTURE IN SPACE [DE FJUCZER IN SPEJS]
Interviewer Professor Stark and Professor Handy, welcome. [INERWIU: PROFESOR STARK END PROFESOR HENDI, ŁELKAM]
You are both experts in the future for space travel? [JU AR BOF EKSPERTS IN DE FJUCZER FOR SPEJS TRAWEL]
Prof Stark Well, I think within twenty years there will be a
space stationon the Moon. [ŁEL, AJ FINK ŁIWIN TŁENTI JERS DER ŁIL BI E SPEJS STEJSZYN DE MUN]
Interviewer So soon? Willwe go to other planets, to? [SOŁ, SUN? ŁIL ŁI GOŁ TU ADER PLANETS TU?]
Prof Stark Yes. we will. A space stationon the Moon will help
travel further into space. Fom the Moon astronauts
will travel to Mars.[JES, ŁI ŁIL. e SPEJS STEJSZYN DE MUN ŁIL HELP TRAŁEL FARTER INTU SPEJS. fROM DE MUN ASTRONAŁTS ŁIL TRAŁEL TU MARS
Prof Handy I don't agree. People won't go to Mars [AJ DONT EGRI. PIPUL ŁONT GOŁ TU MARS]
Interviewer Will they live on the Moon? [ŁIL DEJ LIW ON DE MUN?]
Prof Handy No, they won't.We'll probably build space station[NOŁ, DEJ ŁONT. ŁEL PROBABLI BILD SPEJS STEJSZYN]
on the Moon and Mars, but we'll use robots.[ON DE MUN END MARS]
People will not live there.[PIPUL ŁIL NOT LIW DER]
Interviewer Why will we use robots? [ŁAJ ŁIL ŁI JUZ ROBOTS?]
Prof Handy It will be too dangerous for people. [IT ŁIL BI TU DENDŻERUS FOR PIPUL]
Robots will be cheaper, too. [ROBOTS ŁI BI CZIPER TU]

2 5 2