Przed przystąpieniem do budowy latawca Janek rysuje jego model.Model ten przedstawiono w skali 1:10.Oblicz pole powierzchni latawca zbudowanego przez Janka,wiedząc,że długość odcinków AC i BC 4 cm i 2 cm,oraz AC jest prostopadłe do BD S-środek BD

1

Odpowiedzi

2010-04-13T16:25:00+02:00
1 : 10
a = 4 cm
b = 2 cm
1 : 1
a = 40 cm
b = 20 cm
P = 1/2 * 40 * 20
P = 200 cm kwadratowych