1.50g Na₂O wprowadzono do wody, uzyskując 500cm³ roztworu. Oblicz stężenie molowe roztworu.

(ROZWIĄZANIE z OBLICZENIAMI)

2.Do przygotowania 400cm³ 0,25 molowego roztworu NaNo₃ potrzeba?

(ROZWIĄZANIE z OBLICZENIAMI)

3.Stężenie molowe 63% roztworu HNO₃ o gęstości 1,38 mol/dm³ wynosi?

(ROZWIĄZANIE z OBLICZENIAMI)

2

Odpowiedzi

2010-04-13T16:59:47+02:00
1) Cm=n/V
n-liczba moli substancji rozpuszczonej
V-objętość roztworu

n=m/M
m-masa substancji
M-masa molowa

M Na2O = 46g+16g=62g
V= 500cm3 =0,5dm3

n= 50g/62g= 0,8 (w przybliżeniu)

Cm=0,8mola/0,5dm3 = 1,6 mol/dm3

2) V = 400cm3 = 0,4dm3
Cm = 0,25 mol/dm3
n=?

n = Cm*V

n= 0,25*0,4 =0,1 mola

M NaNO3 = 23g+14g+48g= 85g

85g=1mol
8,5g=0,1mola

3) C% = 63%
d = 1,38g/cm3
m roztworu = 1000cm3*1,38g/cm3=1380g

100g roztworu- 63g HNO3
1380g roztworu - x g

x=1380*63/100=869,4
M HNO3=1g+14g+48g=63g

869,4/63=13,8

P.S.
(Jeśli zasłużyłem na naj to bardzo proszę, jestem dopiero w 2G)
2010-04-13T17:14:50+02:00
1.50g Na₂O wprowadzono do wody, uzyskując 500cm³ roztworu. Oblicz stężenie molowe roztworu.

mNa2O = 62g/mol

500cm3 - 50g
1000cm3 - x
x = 100g

1 mol - 62g
x - 100g
x = 1,6 mol

Odp. Stężenie molowe roztworu wynosi 1,6 mol/dm3


2.Do przygotowania 400cm³ 0,25 molowego roztworu NaNo₃ potrzeba?

mNaNO3 = 85g/mol

1 mol - 85g
0,25mol - x
x = 21,25g

400cm3 - x
1000cm3 - 21,25g
x = 8,5g

Odp. Potrzeba 8,5g substancji


3.Stężenie molowe 63% roztworu HNO₃ o gęstości 1,38 g/cm³ wynosi?

63g - 100g

<ro>=m/V
V=m/<ro>

V = 100g/1,38g/cm3
V = 72,5cm3

72,5cm3 - 63g
1000cm3 - x
x = 869g

1 mol - 63g
x mol - 869g
x = 13,8 mol

Odp. Stężenie molowe wynosi 13,8 mol/dm3

Mam nadzieję, że pomogłam :)