Odpowiedzi

2010-04-13T18:02:39+02:00
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest organem państwowym sprawującym nadzór nad przestrzeganiem uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi. Zajmuje sie także zapewnieniem dostępu do informacji o rynku papierów wartościowych. Współdziała z NBP, podejmuje rownież działania zapewniające sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych i ochrone inwestorów.
2 4 2