Odpowiedzi

2010-04-13T17:50:31+02:00
Wpływ szaty roślinnej na rodzaj i przebieg wietrzenia możemy nazwać WIETRZENIEM BIOLOGICZNYM. Rozwój organizmów roślinnych i zwierzęcych i i ich aktywność życiowa może powodować zmiany fizyczne oraz chemiczne skał.
Np. korzenie drzew mechanicznie oddziaływając na podłoże, powodując jego rozkruszanie. Natomiast kwasy organiczne wytwarzane przez rośliny powodują wietrzenie chem., gdyż zmieniają skład chem. skał.
3 5 3