Odpowiedzi

2010-04-13T17:36:58+02:00
Wybaczanie - jest to wybaczanie złych uczynków osobą które je uczyniły na mnie. zwane również zadośćuczynieniem.

nawracanie - o nawracaniu jest mowa gdy ktoś niewierzący za sprawą osoby nawracającej zacznie wierzyć w Boga.

jałmużna - datek na potrzebujących
2010-04-13T17:37:00+02:00
Jałmużna – datek dla biednych i potrzebujących. W chrześcijaństwie należy do uczynków miłosierdzia i zalecany jest szczególnie w takich okresach jak Wielki Post i Adwent.

Nawrócenie - proces przemiany duchowej polegający na powrocie do religii, grupy lub społeczności, którą się opuściło w przeszłości.
2010-04-13T17:38:13+02:00
Jałmużna . Są to pieniądze przeznaczone dla ubogich .Najczęściej na produkty żywnościowe typu chleb mleko . ALbo także ubrania.
No i takie tam ;p czasam na jakieś studia .