Odpowiedzi

2010-04-13T17:47:07+02:00
Zad. 1 V₁= 100km/h V₂=90km/h
t₁=? t₂=?
s=45km
V=s÷t
t= s÷v
t₁= 45km÷100km/h= 4,5h t₂=45km÷90km/h= 0,5h
4,5-0,5= 4 h
odp. zaoszcedził 4 godziny
2010-04-13T18:02:14+02:00
S=45km droga
v¹=100km/h prędkość kierowcy
v²= 90 km/h prędkość dozwolona
t¹=? czas przejazdu z nieprzepisową prędkością
t²=? czas przejazdu z przepisową prędkością


t=s ÷ v

t¹= 45 km ÷ 100 km/h t¹= 0,45 h
t²= 45 km ÷ 90 km/h t²= 0,5 h

zaoszczędził 0,05h.