Odpowiedzi

2010-04-14T15:26:09+02:00
Konstytucja 3 maja (1791 r.) – uchwalona została przez polskich patriotów na Sejmie Czteroletnim. Miała ograniczyć wpływy magnaterii na politykę państwa, a dopuścić do głosu i rządów pozostałe stany.2. Konfederacja targowicka (1792 r.) – czarna karta w historii Polski. Zawiązali ją magnaci, którym nie podobały się reformy Sejmu Czteroletniego i postanowienia Konstytucji 3 maja. Poprosili oni o pomoc w zaprowadzeniu porządku w Polsce carycę Katarzynę II. Ona chętnie skorzystała z okazji i wkrótce wybuchła wojna Polski z Rosją. Wojnę wygrali Rosjanie, a Polskę znowu podzielono (II rozbiór – 1793 r.).3. Rzeź Pragi (listopad 1794 r.) – okrutny szturm na prawobrzeżną Warszawę przez wojska rosyjskie pod koniec powstania kościuszkowskiego.4. Tułaczka żołnierzy polskich i powołanie Legionów Polskich we Włoszech – po I i II rozbiorze z żołnierzy, którzy nie chcieli służyć zaborcom, z uciekinierów po upadku powstania kościuszkowskiego, za zgodą Napoleona, powstały Polskie Legiony we Włoszech. Na ich czele stanął Jan Henryk Dąbrowski.5. Marsz Napoleona na Moskwę (1812 r.) – odegranie Mazurka Dąbrowskiego (Pieśni Legionów Polskich we Włoszech), który sławił obecnego wśród gości generała Dąbrowskiego.
2 3 2