zad.10
a) x po spodem kreska i dwójka - 3 czwarte= 7 ósmych+ x i kreska pod spodem pod kreską 4.
b) x pod spodem 9+ 1 druga =5 czwartych-x pod spodem sześć+1 dwunasta
c) powino mnoży się przez 100 lub 10
c ) 0,7x -3 +1,1x+-2,1x+0,6
d)0 ,11x-0,08+0,4x=-0,01x+0,2
e)-0,4+2x-2,1=0,3x-0,8
f)0,06x-1+0,4x=0,27-0,04x
g) rozwiąż równania
g)x-1 cały i 1 druga- 1 trzecia x =2+ 1 czwarta x -5 szóstych
h) 3 dziesiąte - 1 druga x + 2 piąte = - 1 piąta x + 1 i jedna dziesiąta +trzy dziesiąte x
j) 5 siódmych -2całe i jedna czternasta x - 1 cały i jedna druga =2 siódme x -21

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:23:36+02:00
A)x/2-¾=⅞+x/4
x/2+x/4=⅞+¾
2x/4+x/4=⅞+6/8
2x+x=3 1/2+3
3x=6 1/2
x=2,(16)
b)x/9+1/2=5/4-x/6+1/12
x/9+x/6=5/4+1/12-1/2
4x/36+6x/36=45/36+3/36-18/36
4x+6x=45+3-18
10x=30
x=3
d)0 ,11x-0,08+0,4x=-0,01x+0,2
0,11x+0,4x+0,01x=0,2+0,08
0,52x=0,28
x=0,(538461)
e)-0,4+2x-2,1=0,3x-0,8
2x-0,3x=-0,8+0,4+2,1
1,7x=1,7
x=1
f)0,06x-1+0,4x=0,27-0,04x
0,06x
0,4x+0,04x=0,27+1
0,44x=1,27
x=2,88(63)
g)x-1 1/2- 1/3 x =2+ 1/4 x -5/6
x-1/3x-1/4x=-5/6+1 1/2
x-4/12x-3/12x=-10/12+1 6/12
5/12x=8/12
5x=8
x=1,6
h) 0,3 - 0,5 x + 2 /5 = -0,2 x + 1,1 +0,3 x
-0,5x+0,2x-0,3x=1,1-0,3-0,4
-0,6x=0,4
x=-0,(6)
j) 5/7 -2 1/14 x - 1,5 =2/7 x -2
-2 1/14x-2/7x=-2-5/7
-2 1/14x-4/14x=-2 10/14
-2 5/14x=-2 10/14
2,5x=2,1
x=0,84