Odpowiedzi

2010-04-13T18:18:22+02:00
Przede wszystkim Jan Stefani.

"Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale" uważani są za pierwszą polska operę narodową.
Libretto: Wojciech Bogusławski
Muzyka: Jan Stefani
Jako polska opera zawiera nawiązania do muzyki ludowej, czyli do polskich tańców narodowych: polonez, krakowiak, mazur.
Wystawiona w Warszawie w Teatrze Narodowym 1 marca 1794 roku.
Nawiązania do obecnej sytuacji Polski: premiera odbyła się miesiąc przed przysięgą Kościuszki, opera zawierała nawiązania do powstań i antyzaborcze nastroje.
Jan Stefani pisał utwory pod silnym wpływem Mozarta, były to melodie łatwo wpadające w ucho, lekkie. Napisał 11 oper m .in:
Król w kraju rozkoszy, Frozyna, Drzewo zaczaytrowane.