Odpowiedzi

2010-04-13T18:28:14+02:00
Negocjacje-to stanowią proces dwustr. (czasem trójstonn.) komunikowania się stron, których interesy są przynajmniej częściowo rozbieżne, w celu osiągnięcia porozumienia. N-to sekwencje wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów
1 5 1
2010-04-13T18:28:36+02:00
Zasady negocjacji:
Rozpoznawanie typu negocjatora
Wpływanie na emocje oponenta: metafory, analogie, kolory i inne „klucze”
do ludzkiej psychiki
Zadawanie właściwych pytań i kontrolowanie kierunku negocjacji
Szybkie przyswajanie wiedzy potrzebnej w negocjacjach
„Druga para uszu” i odbiór sygnałów niewerbalnych
Łagodzenie groźnych emocji i odpieranie ataków
Wypowiadanie dowolnych opinii, ale bez kłamstw

Typy nagocjacji:
negocjacje twarde-polegają na dążeniu do uzyskania przewagi i osiągnięcia jak największych korzyści:prowadzone są zwykle przy braku zaufania do drugiej strony.
negocjacje miękkie-polegają na daleko idących ustępstwach; przy takim sposobie prowadzenia negocjacji druga strona powinna zwrócic uwagę, czy poprzez składanie zbyt korzystnych propozycji partner nie próbuje osiągnąć zupełnie innych celów; takie negocjacje mogą być wtedy rodzajem manipulacji
negocjacje rzeczowe-polegają na poszukiwaniu rozwiązań akceptowanych i przynoszących korzyści wszystkim stronom.
29 4 29