Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T13:24:21+02:00
1
2r=30cm
r=15cm=0,15m
f=6000/min=100/s
v=?liniowa
v=S/t
V=Sf
V=2πr*f
V=2π*0,15m*100/s
V=π*30m/s
V≈94,2m/s

b)
T=wsk godz
1 obieg potrzeba 12 godz=12*3600s
T=43200 s
c) r=4m
v=10m/s
m=2kg
F= m*v² / r
F=2kg*(10m/s)² /4m
F=2kg*100m²/s² /4m
F=2kg*25m/s²
F=50kgm/s²
F=50N

zad2
f=?
m=200kg
F=200N
Ft = F
Ft= m*g *f =F
f=F/mg
f=200N/200kg*10N/kg
f=1/10
zad3
a)
k=30N/m
x=0,09 m
Es =k/2 *x²
Es =30N/m/2 *(0,09m)²
Es =15 N/m *0,0081m²
Es =0,1215 Nm
Es =0,1215J

b)
V=10m/s
h=?
mgh=mV²/2 /:m
gh=(10m/s)²/2
h=(10m/s)²/2*10m/s²
h=(100m²/s²)/20m/s²
h=5m

zad 4
a)
W=ΔEk=mv²/2
m=1t=1000kg
v=90km/h=25 m/s
W=?
W=1000kg*(25 m/s)²/2
W=500kg*625 m²/s²
W=312500kg* m²/s²
W=312500J
W=312,5 kJ

b)
S=100m
m=30kg
W=F*S
Ww=30kg*10N/kg*100m
Ww=30kg*10N/kg*100m
Ww=30 000J
Wo=F*S-9000J
Wo=30 000J-9 000J
Wo=21 000J
c)
P=180W
t=8s

W=Pt
W=180W*8s
W=1440J
W=1,44kJ

zad5
l2=1/2 l1

T1=2π√ l1 /g
T2=2π √1/2 l1/g
T2=√1/2 *2π √ l1/g
T2=√1/2 *T1
T2/T1=√2 /2
√2 /2 razy zmniejszy się
zad6
v=200m/s
l=20cm=0,2 m
f=?
f=v/l
f=200m/s:0,2m
f=10001/s
f=1000Hz