Napisz po angielsku odpowiedzi do podanych pytań! z uzasadnieniem! (po 3 przykłady do każdego)


1. jak kobieta i mężczyzna powinni się dzielić obowiązkami w domu??
2. jak ludzie powinni dbać o swoje zdrowie?
3.jaka powinna być idealna lekcja?


proszę o dokładną odpowiedź na pytania ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:53:38+02:00
1. jak kobieta i mężczyzna powinni się dzielić obowiązkami w domu??
- one partner prepares meal, the other washes the dishes - jeden parter przygotowuje posiłek, drugi myje naczynia
- one person vacuums, the other dusts - jedna osoba odkurza, druga sciera kurze
- one person cleans a bathroom, the other cleans a kitchen - jedna os. sprząta łazienke, druga kuchnię
- each partner cleans up whole house every other week (does shift work) - każdy partner sprzata cały dom co drugi tydzien. (pracuje na zmiany)


2. jak ludzie powinni dbać o swoje zdrowie?
- people shouldn't eat junk food – ludzie nie powinni isc fast foodów
- they should do sports – powinni uprawiać sport
- they shouldn't only sit at a desk. If they have to, they should stretch every 30 minutes – nie powinni tylko siedzieć przy biurku. Jeśli muszą, powinni rozciągać się co 30minut.
- it's better to choose stairs than a lift – lepiej wybrać schody niż windę.
- they should go for a walk every day – at least for 30 minutes – powinni chodzić na spacer każdego dnia – co najmniej na 30 min


3.jaka powinna być idealna lekcja?
- it should be interesting for student – powinna być interesująca dla uczniów
- a teacher should motivate students to work – nauczyciel powinien motywować uczniów do pracy
- a teacher should be demanding but also friendly – n-ciel powinien być wymagający, ale również przyjazny