Odpowiedzi

2010-04-13T18:48:02+02:00
Przyjmijmy że hasło będzie pionowe. tak więc.

do ś bedzie pytanko-jaka epoka była prze średniowieczem? odp w krzyżówce-starożytność

do r- jak inaczej można nazwać średniowiecze-średni wiek

do e- co to jest średniowiecze-odp epoka

do d- data króra rozpoczyna umownie średniowiecze to rok 476 n.e. czyli jakiego Cesarstwa upadek-odp zachodnorzymskiego

do n-jaki nazywa się średniowiecze w Polsce w fazie I swojego istnienia-odp wczesne

do i-jedna z 2 grup ideowych wzorców osobowych-odp-religijna

do o-tytuł najważniejszego wiersza z średniowiecza-Bogurodzica

do w-........o zachowaniu się przy stole-odp wiersz

do i-jedna z cech architektury gotyckiej epoki- ostre łuki

do e- nazwa epoki po średniowieczu-odp renesans

do c-jedna z filozofii średniowiecza-odp Teocentryzm

do z-lektura z średniowieczna Tristan i ......-odp izolda

do e-...... o św Aleksym-odp legenda.


20 3 20
  • Użytkownik Zadane
2010-04-13T18:50:06+02:00
1.ś-Święty
2.r-staRożytność
3.e-cEsarstwo
4.d-traDycja
5.n-istNienie
6.i-duchowIeństwo
7.o- jednOść
8.w-rycerstWo
9.i-mIeszczaństwo
10.e-rEnesans
11.c-Ciemny wiek
12.z-chrZeścijan
13.e- Epoka

1. Czym Określa się męczenników za wiarę? ...
2. Co Obejmuje czasy od około 3500 lat p.n.e do roku 476....
3. monarchia,którą rządzi cesarz..
4. przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury...
5. fakt bycia, czegoś..
6. część społeczeństwa danego kraju będąca kapłanami określonego Kościoła..
7. niesprzeczność, niepodzielność, koherencja bytu nazywania jest ..
8.warstwa społeczna (stan) trudniąca się służbą wojskową....
9.jak nazywamy stan społeczny składający się z obywateli miast?...
10.okres w historii kultury europejskiej nosi nazwę ..
11.jak nazywa się religia monoteistyczna?...
12....jest to okres dziejowy.
24 4 24