Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T17:14:08+01:00

1.U roślin występują trzy sposoby rozmnażania płciowego - izogamia, anizogamia i oogamia, przy czym u roślin wyższych występuje tylko oogamia. Nietypowym procesem rozrodczym jest tzw. koniugacja, która u roślin polega na kopulowaniu ze sobą dwóch stykających się komórek pochodzących od dwóch osobników poprzez przepływanie protoplastu męskiego do żeńskiego i zlanie się w zygotę.

2.Pojedynczy kwiat zbudowany jest z liści płodnych i płonnych, nie związanych bezpośrednio z rozmnażaniem. Części płodne to pręciki z woreczkami pyłkowymi (mikrosporofile - organy męskie) oraz owocolistki z zalążkami (makrosporofile - organy żeńskie). Pręciki produkujące pyłek tworzą pręcikowie. Owocolistki tworzą słupek (słupkowie).

3.Spotyka się u roślin okrytonasiennych. Polega na wprowadzeniu do woreczka zalążkowego (przez łagiewkę pyłkową) dwóch komórek plemnikowych: jedna z nich łączy się z komórką jajową, tworząc zygotę, która następnie rozwija się w zarodek, druga z komórką centralną woreczka zalążkowego, w rezultacie czego powstaje triploidalne bielmo. Końcowym efektem tego cyklu przemian jest wytworzenie nasion.
15 4 15
2009-11-04T17:14:56+01:00
Budowa kwiatu
-płatki korony
-pręciki
-działka kielicha
-zalążnia
-słupek
ziarna pyłku
Tylko tyle wiem sorki
12 3 12
2009-11-04T18:36:28+01:00
Rozmnażanie płciowe - utrzymywanie się przy życiu gatunków roślin i zwierząt jest uwarunkowane ich rozmnażaniem się tj. zdolnością wydawania potomnych organizmów, podobnych do rodzicielskich. W ten sposób na miejsce pokolenia ,którego osobniki na skutek starości ,chorób lub są zjadane przez gatunki drapieżne, pojawiają się wciąż nowe pokolenia osobników tego samego gatunku. Zarówno u roślin ,jak i zwierząt występują dwa typy rozmnażania : bezpłciowe i płciowe

Budowa kwiatu - tu znajdziesz rysunek jak jest Ci potrzebny :))
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Flower_Structure_Kwiat_budowa.svg/700px-Flower_Structure_Kwiat_budowa.svg.png

a teraz notatka :))

Kwiat jest organem roślinnym, służącym do rozmnażania. Jest to skrócony i odpowiednio przekształcony pęd, który można uznać za kłos zarodnionośny. Typowy kwiat, jaki znamy posiadają rośliny okrytonasienne.


podwójne zapłodnienie - spotyka się u roślin okrytonasiennych. Polega na wprowadzeniu do woreczka zalążkowego (przez łagiewkę pyłkową) dwóch komórek plemnikowych: jedna z nich łączy się z komórką jajową, tworząc zygotę, która następnie rozwija się w zarodek, druga z komórką centralną woreczka zalążkowego, w rezultacie czego powstaje triploidalne bielmo. Końcowym efektem tego cyklu przemian jest wytworzenie nasion.


prosze :))
8 4 8