Cześć. Mam problem z programowaniem w programie Turbo Pascal. Muszę napisać program z wykozystaniem pętli while który przy wpisaniu liczb z przedziału 2 do 7 nic nie bedzie robił, a jak wpiszę inną liczbę to wypisze komunikat podaj liczbe. Wcześniej robiłem to dla jednej liczby np. 5;

Program ggg;
Uses Crt;
var i:integer;
BEGIN
ClrScr;
writeln ('wpisz dowolną liczbe oprocz 5');
while i<>5 do begin
writeln ('podaj liczbe');
readln (i);
end.

Gdyby ktoś mógł mi podać rozwiązanie z tym przedziałem na podstawie tego pierwszego byłbym naprawdę wdzięczny.

1

Odpowiedzi

2010-04-13T19:27:02+02:00
Program ggg;
Uses Crt;
var i,j:integer;
BEGIN
i := 2;
ClrScr;
while j = 0 do begin
writeln ('wpisz dowolną liczbe');
readln(i);
if (i>1) and (i<8) then j := 1;
end;
readln;
end.