Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:04:46+02:00
Cyryl.i.Metody.to.duchowni,którzy.zostali.wysłani.przez.Bizancjum.w.celu.chrystianizacji.ludów.słowiańskich.wynaleźli.xyrylicę.głagolicę.
2 5 2
2010-04-13T19:07:56+02:00
Święci Cyryl i Metody byli misjonarzami Greckimi którzy prowadzili misje Chrystjanizacyjne na ziemiach Słowaiańskich w IX w. Działalność dwóch braci okazała się bardzo przydatna ponieważ przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju języka i piśmiennictwa na ziemiach słowiańskich.
2 5 2