Odpowiedzi

2010-04-13T19:13:13+02:00
Moim zdaniem patriotyzm polega na tym, że okazujemy szacunek naszej ojczyźnie, a co za tym idzie, również symbolom narodowym takim jak godło czy flaga. Jest to również przywiązanie do ojczyzny, czy też miejsca w którym się wychowałeś. Myślę, że taki patriotyzm jest nam Polakom dziś potrzebny a tezę pragnę poprzeć przykładami z literatury i historii.
Dowodem na poparcie mojej tezy może być przykład patriotyzmu w „Syzyfowych Pracach” Stefana Żeromskiego. Patriotyzm w "Syzyfowych pracach" to przede wszystkim walka o polskość i język polski. Największymi patriotami w powieści Żeromskiego są Zygier i Walecki. Ten pierwszy budzi uczucia patriotyczne wśród kolegów, między innymi u Marcina Borowicza. Postawa patriotyczna przejawia się w mówieniu po polsku, czytaniu polskiej literatury. Za wszystkie te występki grozi surowa kara. Oddaniem się Ojczyźnie było również zjednoczenie się grupki osób z różnych stanów w przyjacielskim związku, który powstał przeciwko wspólnemu wrogowi. Na początku książki Andrzej Radek jest nieakceptowany przez mieszczańską i szlachecką młodzież albowiem pochodził z chłopskiej rodziny, lecz później stał się członkiem młodzieży sprzeciwiającej się rusyfikacji i wtedy zniknął problem jego pochodzenia . Przykład ten jest dowodem na to że pomimo barier dzielących bohaterów mogą się oni zjednoczyć żeby podjąć walkę z Ruskim zaborcą.
Kolejnym przykładem potwierdzającym słuszność mojej tezy jest tym razem przykład z historii.. Od początku trwania I Wojny Światowej Polacy wchodzili w sojusze z państwami, które mogłyby pomóc im w odbudowie państw polskiego oraz w odzyskaniu niepodległości. Na uwagę zasługuje osoba Józefa Piłsudzkiego, który dzielnie walczył w obronie ojczyzny. Pomimo iż miał już stałe zajęcie prowadząc 1 pułk strzelców, który miał wejść w skład Legionów Zachodnich, to szkolił przyszłych oficerów. Należy jednak pamiętać, iż pozostali Polacy nie siedzieli bezczynnie. Pomimo wielu zakazów, podtrzymywali patriotyzm i polską mowę. Ludzie wydawali zakazane w tamtych czasach gazety, spotykali się i opowiadali sobie nawzajem anegdoty dotyczące historii swojego państwa. Uważam, że postawą, jaką odznaczali się Polacy w czasie Pierwszej Wojny Światowej trwającej w latach 1914 – 1918 udowodnili, że zasługują na miano prawdziwych patriotów.
Podsumowując moje rozważania uważam, że dzisiejszym patriotyzmem powinno być przede wszystkim podtrzymywanie szacunku do naszej ojczyzny, języka i kultury. Powinniśmy pamiętać o świętach państwowych, mieć choćby ogólną wiedze na temat własnej historii, bo jak mówił Jan Paweł II „Naród bez przeszłości i historii jest narodem bez przyszłości.”. Trzeba również doceniać to, że jesteśmy państwem wolnym i demokratycznym, bo przecież o to walczyli nasi pradziadkowie. Mam nadzieję, że przykładami z literatury i historii potwierdziłem słuszność mojej tezy.

Może z tego coś posklejasz
Ja dostałam za to 4 więc może i tobie pomoże
4 4 4