1.Kto był autorem słów że ,,nie zamierza podnosić korony z błota" w jakich okolicznościach to powiedział?
2.Do podanych nazwisk postaci z okresu Wiosny Ludów doppisz nazwę PAŃSTWA w którym prowadził działalność
a)Józef Bem -
b) Juzeg Garibaldi-
c)Ludwik Kossutuh-
d)Iwan Paskiewicz -
e)Karol Arbert-
f)Ludwik Napoleon Bonaparte-
3. Uzupełnij tekst
Wiosna Ludów ogarneła ziemie polskie należące do zaboru............ i ........... W zaborze ........... doszło do walk między oddziałami polskimi a regularnym wojskiem.
4.Wyjaśnij dlaczego emigrację po powstaniu listopadowym nazwano wielką. (max3 zd)
5.Napisz jakie były konsekwencje upadku rewolucji krakowskiej

Pilne.. Pisać, szybkoo!! ;) dam naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • halu
  • Rozwiązujący
2010-04-13T19:45:01+02:00
1) Autorem był Fryderyk Wilhelm IV
2) Józef Bem - Austria
Józef Garibaldi - Włochy
Ludwik Kossutuh -Węgry
Iwan Paskiewicz - Wegry
)Karol Arbert-- Włochy
Ludwik Napoleon Bonaparte - Francja, Włochy

3) Wiosna Ludów ogarneła ziemie polskie należące do zaboru Pruskiego i Austriackiego W zaborze Austriackim doszło do walk między oddziałami polskimi a regularnym wojskiem.

4.Wyjaśnij dlaczego emigrację po powstaniu listopadowym nazwano wielką.
Ponieważ należała do największych ruchów migracyjnych w Europie tamtego czasu. Do emigrantów należała głównie szlachta polska, żołnierze powstańczy, członkowie Rządu Narodowego, politycy, pisarze, artyści, inteligencja czyli elita polskiej ludności.

5.Napisz jakie były konsekwencje upadku rewolucji krakowskiej

Skutkiem upadku powstania była likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej i masowe represje wobec członków organizacji spiskowych ujawnionych w trzech zaborach. Odbyło się wiele egzekucji, a austriackie więzienia zapełniły się schwytanymi powstańcami. Fala terroru objęła również zabór pruski...