Zad.1
Rozwiązaniem równania 4(t-1)=t+5 jest liczba:
A.2 B.1 C.-1 D.3
zda.2
Liczba 3 spełnia równanie:
A.1/3x-2=5-2/3x
B.2/3x+2=1/3(x+9)
C.x-4=3(2x+5)
D.4x+2=5x-(x-1)
zad.3
Parę równań równoważnych stanowią równania:
A.3x=9 i 1/3x=3
B.x+1=1 i x+2=2
C.x2=4 i x=2
D.x+3=5 i x+6=10

PROSZĘ O OBLICZENIA:)
PS w podpunkcie C zadaniu 3 to jest x do kwadratu=4

3

Odpowiedzi

2010-04-13T19:25:59+02:00
Zad1
4(t-1)=t+5
4t-4=t+5
4t-t=5+4
3t=9
t=9/3
t=3

zad2
2/3x+2=1/3(x+9)
2/3x+2=1/3x+3
2/3x-1/3x=3-2
1/3x=1
x=3

zad3
x+1=1
x=1-1
x=0

x+2=2
x=2-2
x=0
8 3 8
2010-04-13T19:26:31+02:00
Rozwiązaniem równania 4(t-1)=t+5 jest liczba:
4(t-1)= t+5
4t- 4= t+5
4t-t=5+4
3t=9
t=3
D.3
zda.2
Liczba 3 spełnia równanie:
A.1/3x-2=5-2/3x
1/3x+ 2/3x= 5+2
x=7- nie spełnia
B.2/3x+2=1/3(x+9)
2/3x +2= 1/3x+3
2/3x - 1/3x =3-2
1/3x= 1- nie spełnia
C.x-4=3(2x+5)
x-4=6x+15
x-6x= 15+4
5x= 19
x= 3,8
D.4x+2=5x-(x-1)
tego nie umiem
zad.3
Parę równań równoważnych stanowią równania:
A.3x=9 i 1/3x=3 STANOWIĄ
B.x+1=1 i x+2=2 STANOWIĄ
C.x2=4 i x=2 STANOWIĄ
D.x+3=5 i x+6=10 NIE STANOWIĄ
A= x= 3 i x=3
B= x=1 i x=1
C x=2 i x=2
D= 3x=5 i 6x=10
5 3 5
2010-04-13T19:47:10+02:00
Zad.1
4(t-1)=t+5
4t-4=t+5
4t-t=5+4
3t=9/podzielic na 3
t=3 odp.d
zad.2
za x podstawiasz 3 i sprawdzasz czy sie zgadza;
a)1/3*3-2=5-2/3*3
3/3-2=5-6/3
1-2=5-2
-1=3 liczba trzy nie spełnia te równanie więc sprawdzamy dalej
b)2/3*3+2=1/3(3+9)
6/3+2=3/3+9/3
2+2=1+3
4=4 liczba trzy spełnia TO równanie!
c)3-4=3(2*3+5)
-1=3(6+5)
-1=18+15
-1=33 liczba trzy nie spełnia te równanie
d)4*3+2=5*3-(3-1)
12+2=15-3+1
14=13 liczba trzy nie spełnia tego równania.
zad. 3
A)3x=9/podzielic na 3 1/3x=3/*3
x=3 1x=9/podzielić na 1
x=9
ta para nie jest równoważna.
b)x+1=1/-1 x+2=2/-2
x=1-1 x=2-2
x=0 x=0
ta para jest równoważna
c)
x(do kwadratu)=4/spierwiastkować x=2
x=pierwiastek z 4
x=2
ta para także równoważna
d)x+3=5 x+6=10
x=5-3 x=10-6
x=2 x=4
ta para nie jest równoważna


PROSZĘ:)
2 3 2