Odpowiedzi

2010-04-16T19:28:27+02:00
Pas nadmorski: głównie wzgórza morenowe, pradoliny, znajdują się też liczne kępy, np. Oksywska, które kończą się stromymi klifami. Płaski, monotonny obraz moreny dennej w strefie brzegowej urozmaicają liczne wydmy.

Pas pojezierzy: rzeźba terenu młodoglacjalna, wzgórza moreny czołowej, duże różnice wysokości względnych, formy akumulacji lodowcowej: ozy, kemy, moreny czołowe, pradoliny, równiny sandrowe, jeziora polodowcowe, wzniesienia mają znaczne wysokości i strome stoki

Pas równin: rzeźba terenu staroglacjalna, rozległe równiny denudacyjne, brak jezior, rzeki płyną wolno, tworząc meandry, w ich dolinach powstały piaszczyste terasy, niekiedy też wydmy

Pas starych gór i wyżyn: Sudety są górami zrębowymi, liczne kotliny, wysokie pasma krystaliczne, na grzbietach gór znajdują się liczne maczugi, baszty, bramy, góry Stołowe zrębowo-płytowe, wzgórza zrębowe, a z nimi rowy zapadliskowe, formy polodowcowe, krasowienie skał, wapienne ostańce, głęboko wcięte jary, pasowy układ wzniesień i obniżeń, równiny faliste i pagórkowate, wąwozy lessowe, ostańce skalne, wodospady

Pas podkarpacki: liczne kotliny, miejscami równiny, wapienne skały, rozległe i lekko faliste wysoczyzny i równiny

Pas Karpat: leżące na przemian wzniesienia i obniżenia terenu, liczne odmiany granitów, wapieni i dolomitów, charakter wysokogórski: skaliste grzbiety, granie i turnie, strome grzbiety podcięte żlebami, piargi, zjawiska krasowe, jaskinie, wywierzyska

Jak można wywnioskować geneza tych form terenu jest polodowcowa.
5 2 5