1. suma pewnej liczby i liczby 1,5 raza od niej większy wynosi 45. Jakie to liczby ?

2. suma trzech liczb wynosi 120. Pierwsza liczba jest 2 razy większa od drugiej , a trzecia o 4 większa od drugiej . Jakie to liczby ?

3. mama i córka mają łącznie 37 lat . Mama jest o 23 lata starsza od córki. Ile ma każda z nich ?

4. Az kalkulator i piórnik zapłacono 75 zł. Cena piórnkia stanowiła połowę ceny kalkulatora . Ile kosztował kalkulator , a ile - piórnik ?

3

Odpowiedzi

2009-11-04T17:35:18+01:00
1. x- pewna liczba
x+ 1,5x=45
2,5x = 45 |:2,5
x=18
Odp: Pierwsza liczba to 18 a druga to 27.

2.
2x- pierwsza liczba
x-druga liczba
x+4 - trzecia liczba
2x+x+x+4=120
4x+4=120|:4
x+1=30
x=29

Odp: Pierwsza liczba to 58, druga to 29 a trzecia to 33.

3. x- wiek córki
x+23 - wiek mamy
x+23+x=37|-23
2x=14
x=7
Odp: Córka ma 7 lat a jej mama 30.

4. x- cena kalkulatora
0,5x - cena piórnika
x+0,5x=75
1,5x=75|:1,5
x=50

Odp: Kalkulator kosztuje 50zł, a piórnik 25zł.
5 5 5
2009-11-04T17:37:46+01:00
X- pierwsza liczba 18
1,5 x- druga liczba 18 x 1,5=27
x + 1,5x=45
2,5x=45 /:2,5
x=18


x- druga liczba 29
2x -pierwsza liczba 29 x 2=58
x+ 4 -trezcia liczba 29 + 4 =33
x+2x+ x +4=120
4x +4=120
4x= 116
x=29

x- wiek córki 7
x+ 23 - wiek matki 23+7=30
x+x+23= 37
2x+23=37
2x=14
x=7


x- cena kalkulatora 50
0,5x -cena piórnika 25
x+0,5x= 75
1,5x=75
x= 50
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-04T17:42:41+01:00
1. suma pewnej liczby i liczby 1,5 raza od niej większy wynosi 45. Jakie to liczby ?
x->Pierwsza liczba
1,5x->Druga liczba
45->Suma tych dwóch liczb
x+1,5x=45
2,5x=45
x=18
1,5*18=27
Odp: Pierwsza liczba to 18, a druga 27.

2. suma trzech liczb wynosi 120. Pierwsza liczba jest 2 razy większa od drugiej , a trzecia o 4 większa od drugiej . Jakie to liczby ?
x->Druga liczba
2x->Pierwsza liczba
x+4->Trzecia liczba
120->Suma tych trzech liczb
x+2x+x+4=120
4x=120-4
4x=116
x=29
2*29=58
29+4=33
Odp: Pierwsza liczba to 58, druga to 29, a trzecia to 33.

3. mama i córka mają łącznie 37 lat . Mama jest o 23 lata starsza od córki. Ile ma każda z nich ?
x->wiek córki
x+23->Wiek mamy
37->Wiek mamy i córki łącznie
x+x+23=37
2x=14
x=7
7+23=30
Odp:Córka ma 7 lat, a mama 23 lata.

4. Za kalkulator i piórnik zapłacono 75 zł. Cena piórnkia stanowiła połowę ceny kalkulatora . Ile kosztował kalkulator , a ile - piórnik ?
x->Cena piórnika
2x->Cena kalkulatora
75->Cena piórnika i kalkulatora razem
x+2x=75
3x=75
x=25
2*25=50
Odp: Piórnik kosztował 25 zł, a kalkulator 50zł.
4 4 4