Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T20:12:38+02:00
Pole wycinka kola o kącie środkowym α
P = α/360 stopni πr²
P = 120stopni/360 stopni π(√3)²
P = 1/3π*3
P = π cm² - pole wycinka
długość łuku
α/360 stopni 2πr = 1/3*2π*√3 = 2/3π√3
Ob = 2πr
2πr = 2/3π√3 /:π
2r = 2/3√3
r = 1/3√3
r = √3/3
P = πr²+πrl
P = π*(√3/3)²+π*(√3/3)*√3 tutaj l = √3
P = π*(3/9)+π*(√9/3)
P = 1/3π+π
P = 4/3π
Pole powierzchni całkowitej wynosi 4/3π cm²

Licze na naj... .
2010-04-13T20:21:23+02:00
Pp=πr²
Pb=πrl
L=2πr
L=2π√3


x=2π√3 / 3

2πr= 2πr√3 / 3 /:2
r=√3/3

Pc≈Pp+Pb
Pp=π√3² /3
Pp=π3/9
Pb=π√3/3=√3
Pb=1 i jedna-trzecia πcm2