Wpisz wyniki w wykropkowane miejsca w czasie nieprzekaraczającym jednej minuty.
a)10% liczby 120-to....
b)20% liczby 120-to...
c)25%liczby 200-to...
d)liczba,której 10% wynosi 20-to...
e)liczba,której 20% wynosi 60-to...
f)liczba,której 25% wynosi 125-to...

3

Odpowiedzi

2010-04-13T21:06:29+02:00
A = 12 b= 24 c=50 d=200 e=300 f=500
3 4 3
2010-04-13T21:08:57+02:00
2010-04-13T21:54:11+02:00
A)10% liczby 120-to..12..
b)20% liczby 120-to.24..
c)25%liczby 200-to.50..
d)liczba,której 10% wynosi 20-to.200..
e)liczba,której 20% wynosi 60-to.300..
f)liczba,której 25% wynosi 125-to.500..
1 5 1