.......km=......m=25,5cm
6,7kg=....dag=....g
.....kg=25dag=....g
......kg=2
23,5dag=.....g
.....kg=......dag=13,2g
......t=26,5kg=.....dag
.....t=135,2kg=....dag
....t=....kg=350dag
....t=....kg=1355dag
.....m=....cm=0,3mm
....m=7,3cm=....mm
....m=0,21cm=....mm
.....m=....cm=1,15mm
Daje najwiecej !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T21:10:36+02:00
0,000255km=0,255m=25,5cm
6,7kg=670dag=6700g
0,25kg=25dag=250g
......kg=2 <--- czego?
23,5dag=235g
0,0132kg=1,32dag=13,2g
0,0265t=26,5kg=2650dag
0,1352t=135,2kg=13520dag
0,0035t=3,5kg=350dag
0,001355t=1,355kg=1355dag
0,0003m=0,03cm=0,3mm
0,073m=7,3cm=73mm
0,0021m=0,21cm=2,1mm
0,00115m=0,115cm=1,15mm
9 4 9