W czasie prac wykopaliskowych wydobyto 45m³ ziemi,z której usypano kopiec w kształcie stożka.Jego pole podstawy jest równe 54m².Oblicz wysokość kopca, pamiętając, ze objetość stożka jest równa jedne trzeciej iloczynu pola podstawy i wysokości.Zapisz obliczenia

3

Odpowiedzi

  • uire
  • Rozwiązujący
2010-04-13T22:18:17+02:00
V = 45 m³
V = 1/3*Pp*H
45m³=1/3*54m²*H
45m³=18*H |÷18
H=2,5m

Pozdrawiam :)
2010-04-13T22:18:56+02:00
Obj=⅓*pole podstawy*wysokość

45m³=⅓*54*h

45=18*h I:18
45:18=h
h=2,5m

Wysokość kopca to 2,5m

2010-04-13T22:23:18+02:00
V=45m3
pp=54m3
45m3=1/3 54*h
135=54h
h=2.5