Mieszkając tymczasowo w anglojęzycznym kraju zaobserwowałeś/łaś problem społeczny, który Cię zaniepokoił. Napisz list do lokalnej gazety aby zwrócić na niego uwagę.
- Określ problem, którego list dotyczy, i wyjaśnij, dlaczego jest on dla Ciebie istotny.
-Podaj przypuszczalna przyczynę problemu oraz ilustrujący go przykład.
- Zaproponuj dwa sposoby polepszenia sytuacji.
-Poproś o wydrukowanie listu i wyraz nadzieje, że inni czytelnicy włączą się do dyskusji.

od 120 do 150 słów

1

Odpowiedzi

2010-04-14T14:15:15+02:00
Dear Editor,
I am writing to express my concern about too high number of dogs in one of the London's animal shelters. I feel I must rise this issue, as I am a dog owner myself. 36
Low adoption rates are one factor driving the high number of dogs in shelters As a result, the animals are neglected and not provided with a proper care. For instance, they often starve and does not have shelters adequate to weather conditions. 42
One possible solution is to organise a campaign to promote responsible pet ownership to reduce amount of homeless dogs or encourage tpeople to addoption. Another thing we can do is to improve poor conditions of this shelter by donating money to provide at least the minimum quality of life standards for the animals 56
I would be gratefull if you could print my letter. I stongly belive that other memebers of our community would like to share their thoughts on this isseue and work together for change.
Yours faithfully, 34
XYZ

165 words
2 5 2