MATEMATYKA - POLE CAŁKOWITE I OBJĘTOŚC GRANIASTOSŁUPÓW

Zad.1.Jaką długośc ma krawędź sześcianu, który ma dwa razy większą objętośc od sześcianu o krawędzi 1m?

Zad.2. Dopasuj w pary zapisy, które wyrażają te same objętości.
1 l
1 ml
1 hl
1 dm³
100 l
10 hl
1 cm³
1 m³

1

Odpowiedzi

2010-04-14T15:35:38+02:00
Objętość sześcianu o boku 1m:
V=a³=1m³
zatem ten drugi sześcian skoro ma objętość dwa razy większą, czyli V2=2*1m³ = 2m³
Teraz trzeba wyznaczyć jego bok czyli V2=b³
2=b³
∛2=b

odp. Bok tego drugiego sześcianu ma długość ∛2 m

ad.b)
1 l. =1 dm³
1 ml = 1 cm³
1 hl = 100 l
10 hl = 1 m³