Zad. 1
Na podstawie map opisz położenie Ojcowskiego Parku Narodowego względem Krakowa,określając także,w której krainie leży.
Zad. 2
Wyjaśni,dlaczego Tatry zalicza się do gór wysokich.
Zad. 3
wyszukaj w atlasach geograficznych i innych źródłach obszary,na których uprawia się wyjątkowo dużo roślin przemysłowych i wypisz nazwy polskich krain,w których takie obszary występują.
Zad. 4
Jakie charakterystyczne cechy ma owies?
____________________________________________
4 zadania z przyrody . !
Jak ktoś odpowie na wszystkie lub co najmniej 3 pytania dostanie najlepszą odp. ; ]] xDee
Na dzisiaj . !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:35:22+02:00
2. Tatry , są najwyższą i najbardziej alpejską w charakterze grupą górską wchodzącą w skład Karpat . Zaliczane są do Karpat Zachodnich. Wznoszą się na kształt wielkiej skalistej wyspy, wyraźnie wypiętrzonej ponad otaczającymi ją terenami. Od wschodu sąsiadują z Magurą Spiską , oddzielone od niej Przełęczą Zdziarską , a od zachodu z Halami Orawsko-Liptowskimi, od których dzieli je Przełęcz Huciańska. Od północy, odgrodzone Rowem Podtatrzańskim , sąsiadują niejako z nisko położoną Kotliną Orawsko- Podhalańską , zaś od południa – z Kotliną Liptowsko-Spiską.
Tatry zajmują powierzchnię stosunkowo niewielką , bo 715 km2 ( dane wg Przewodnika po Tatrach), z czego do Polski należy niespełna ¼ ich powierzchni(ok. 162 km2).Równoleżnikowo mają długość 53 km w linii prostej , a wzdłuż grzbietu 82 km . Z północy na południe mają zaledwie 18, 5 km. Główny grzbiet Tatr Wysokich liczy 26,5 km długości , a Tatr Zachodnich 37 km długości . Ich łańcuch składa się z 2 głównych części : Tatr Wschodnich i Zachodnich . Kształtem przypominają one dwa łuki wygięte na południe. Od głównego grzbietu gór odchodzą grzbiety boczne oddzielone od siebie dolinami walnymi. Tatry Zachodnie graniczą z Wschodnimi przez Przełęcz Liliowe. Tatry Wschodnie dzielą się na rozdzielone Przełęczą pod Kopą, Tatry Bielskie i Wysokie.
3 3 3