Odpowiedzi

2010-04-14T16:39:19+02:00
Tlen: bezbarwny, bezwonny, niepalny, uczestniczy w procesie spalania, niezbędny do oddychania organizmom żywym
wodór: bezbarwny, łatwopalny
azot: bezwonny, bezbarwny, obojętny, potrzebny roślinom do życia, niepalny
węgiel: kolor czarny, bezwonny, łatwopalny,
18 3 18
2010-04-14T16:40:17+02:00
TLEN: Jest niezbędny organizmom tlenowym do przeprowadzenia fosforylacji oksydacyjnej będącej najważniejszym etapem oddychania. Niektóre organizmy beztlenowe giną w obecności niewielkich ilości wolnego tlenu........

Metaliczny wodór to stan wodoru , który pierwiastek ten uzyskuje pod bardzo wysokim ciśnieniem. Stan ten wykazuje dobre przewodnictwo...........

AZOT: Azot pod normalnym ciśnieniem jest obojętny dla organizmów żywych. Może jednak wywołać objawy zatrucia u osób przebywających w powietrzu o zwiększonym ciśnieniu. W takich warunkach azot lepiej rozpuszcza się w płynach ustrojowych i tkankach bogatych w lipidy (np. w mózgu), co prowadzi do pojawienia się objawów zatrucia..............

WEGIEL: Węgiel aktywny (aktywowany) – substancja składająca się głównie z węgla pierwiastkowego w formie bezpostaciowej (sadza ),NP. Węgiel brunatny
13 3 13
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:41:28+02:00
Właściwości
azotu:
-gaz
-bezbarwny
-słabo rozpuszcza się w wodzie
-niemetal
-bezwonny
-nie podtrzymuje spalania
tlenu:
-gaz
-bezbarwny
-słabo rozpuszcza się w wodzie
-niemetal
-bezwonny
łączy się z niemetalami i metalami tworząc tlenki
-podtrzymuje spalanie, sam się nie pali.
wodoru:
-gaz
-bezbarwny
-słabo rozpuszcza się w wodzie
-gaz o najmniejszej gęstości
-niemetal
-bezwonny
-łączy się z niemetalami:
z tlenem tworzy wodę
z azotem tworzy amoniak
z chlorem tworzy chlorowodór
z siarką tworzy siarkowodór
-z metalami tworzy wodorki
- palny
węgla:

•Jest ciałem stałym
•Ma zabarwienie czarne
•Nie posiada smaku i zapachu
•Jest nierozpuszczalny w wodzie
•Tworzy związki, w których przyjmuje wartościowości II, IV

•Jako typowy niemetal wchodzi w skład kwasu węglowego (słaby kwas) w reakcji tlenku węgla (IV) z wodą:
CO2 + H2O = H2CO3
28 4 28