1. Następstwo w czasie wydarzeń i zjawisk, a także nauka o określaniu dat wydarzeń to :
A. czasografia
B. chronologia
C.chronografia
D. czasologia
2. Biskupińskie chaty miały kształt ....
3. Osadę [biskupińską] zbudowano na
a. wyspie, c.. półwyspie, b. lądzie, d. morzu
4. Mieszkańcy Biskupina oddawali cześć :
a. bogu, b. światowidowi, c. zeusowi, d. siłom przyrody

2

Odpowiedzi

2010-04-14T16:43:11+02:00
1. b
2. prostokątny, czasami trapezowy
3.a
4.b
2010-04-14T16:45:38+02:00
1. B
2. ...kształt prostokąta, trapeza.
3. C
4. B