Witam dam 60 punktów za zadanie otóz mam 8 przykładów na jutro ponieważ Facetka mnie bedzie jutro pytała z tych 8 akurat bo pisze poprawkę 1 półrocza dla 2 Gimnazjum.
Zad1
Zapisz cząsteczkowo i jonowo reakcje otrzymywania następujących soli:
-chlorek baru(2)
-siarczan(6) potasu
-siarczan wapnia
-azotan(5) magnezu
-chlorek potasu
-fosforan(5) sodu
-siarczan sodu
-azotan(5) baru

Ma to być rozwiązane w ten sposób:
metal+kwas--->
tlenek metalu+kwas---->
zasada+kwas--->
P.S ( te w nawiasie liczby sa po rzymsku)

1

Odpowiedzi

2010-04-14T17:52:51+02:00
!-oznacza strzałeczkę do góry, która informuje nas że wodór się ulatnia:
Tych równań oznaczonych na niebiesko nie rozpisujemy ponieważ po zapisie skróconym nic nam nie zostaje :/
1) Chlorek baru BaCl2 (nie możesz napisać chlorek BARU II bo bar ma tylko jedną wartościowość II innej nie ma!)
A) Ba+ 2HCl = BaCl2 + H2 !
B) Ba0 + 2HCl= BaCl2 + H20
BaO + 2H+ +2Cl - = Ba 2+ + 2Cl - + H2O
BaO +2H = Ba2+ +H2O
C) Ba(OH)2 + 2HCl= BaCl2 +2H20
Ba2+ +2OH- +2H+ +2CL- = Ba2+ 2CL- + 2H2O
2OH- + 2H+ = 2H2O
2) Siarczan (VI) Potasu K2SO4
A) 2K+ H2SO4 = K2SO4 + H2!
B) K2O + H2SO4 = K2SO4 +H2O
K2O + 2H+ + SO4 2- = 2K+ +SO4 2- +H2O
K2O +2H = 2K+ +H2O
C) 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O
2K+ 2OH- +2H+ + SO4 2- = 2K+ +SO4 2- +2H2O
2OH- + 2H+ = 2H2O
3)Siarczan? Ale zależy który czy (IV) CZY (VI) a może siarczek sprawdź dokładnie!
4) Azotan (V) Magnezu Mg (NO3)2
A) Mg + 2HNO3 = Mg (NO3)2 + H2!
B) MgO + 2HNO3= Mg (NO3)2 +H20
MgO +2H+ + 2NO3 - = Mg2+ + 2NO3 - + H2O
MgO + 2H+ = Mg2+ +H2O
C) Mg(OH)2 +2HNO3 = Mg (NO3)2 +2H2O
Mg2+ +2OH- +2H+ +2NO3 - = Mg2+ + 2NO3 - +2H2O
2OH- +2H+ = 2H2O
5) Chlorek potasu: KCl :
2K + 2HCl = 2KCl + H2!
K2O + 2HCl = 2KCl + H2O
K2O + 2H+ +2Cl- = 2K+ +2Cl - + H2O
K2O +2H+ = 2K+ + H2O
KOH + HCl = KCl + H2O
K+ + OH- + H+ + Cl - = K+ +CL- +H2O
OH - + H+ = H2O
6) Fosforan (V) Sodu : Na3 PO4
6Na + 2H3PO4 = 2Na3PO4 + 3H2!
3Na2O + 2 H3PO4 = 2Na3PO4 + 3H2O
3Na2O + 6 H + + 2PO4 3- = 6 Na + + 2PO4 3- + 3H2O
3Na2O + 6h+ = 6 Na+ +3H2O
3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O
3Na+ +3OH - + 3H+ +PO4 3- = 3Na + +PO4 3- + 3H2O
3 OH - + 3H+ = 3H2O
7) Który siarczan????
8) Azotan (V) Baru: Ba( NO3)2
Ba + 2HNO3= Ba (NO3)2 + H2!
BaO + 2HNO3 = Ba (NO3)2 +H2O
BaO + 2H + +2no3 - = Ba 2+ + 2NO3 - +H2O
BaO +2H+ =Ba2+ + H2O
Ba(OH)2 + 2HNO3 = Ba (NO3)2 + 2H2O
Ba2+ +20H - + 2H+ +2NO3- = Ba 2+ + 2NO3- +2H2O
2OH- +2H+ = 2H2O

Jeżeli będą pytania to proszę :)
28 4 28