Odpowiedzi

2010-04-14T17:21:38+02:00
Święty Jan był rybakiem, uczniem Jezusa Chrystusa ale także najmłodszym z apostołów. Jest autorem ewangelii wg. Jana. Jest patronem Albanii i Azji Mniejszej; ponadto aptekarzy,bednarzy i wszystkich zawodów związanych z pisaniem. Atrybutem Świętego Jana jest orzeł nawiązujący do wizji proroka Ezechiela.
2 5 2
2010-04-14T17:49:09+02:00
Sw. Jan z Dukli urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej. Uczył się w rodzinnym mieście, a później w Krakowie. W młodości przebywał w pustelni na wzgórzu Zaśpit w Trzcianie koło Dukli. Opuściwszy pustelnię (ok. 1440) wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych – franciszkanów. Studiował w Krakowie. W zakonie pełnił funkcję gwardiana klasztoru w Krośnie w l.1438-1440, gdzie rozbudował świątynię, oraz od r. 1444 we Lwowie i ze względu na swe predyspozycje kaznodziei (w klasztorach franciszkańskich, zgodnie z poleceniem założyciela św. Franciszka z Asyżu, kaznodziejami mogli być tylko wybitnie zdolni i urobieni wewnętrznie kapłani). Pełnił też urząd kustosza kustodii- przełożonego franciszkańskiego okręgu lwowskiego.
W wieku 60 lat przeszedł do utworzonego przez św. Bernardyna ze Sieny (w Polsce św. Jana Kapistrana) zakonu bernardynów. Pełnił tam również funkcje kaznodziei i spowiednika w klasztorach w Poznaniu i Lwowie. Pod koniec życia poważnie chorował i utracił wzrok. Zmarł i został pochowany we Lwowie w tamtejszym kościele bernardyńskim.
2 4 2