Odpowiedzi

2010-04-15T16:20:50+02:00
-August II Mocny -król saski z dynastii Wettinów, za jago rządów kraj popadł w ruinę. Połączył on państwo unia personalną z Saksonią(-unia personalna-połączenie dwóch lub więcej państw poprzez osobę wspólnego monarchy,przy jednoczesnym zachowaniu odrębnych władz)

-August III-elektor saski i król polski, za jego rządów panuje rozkwit gospodarczy i kulturalny .odbudował gospodarkę zniszczoną przez ojca August II, wprowadził opłaty czynszowe zamiast pańszczyzny ,dzięki niemu powstała manufaktura wytwarzająca szklane naczynia z porcelany

-Za panowania Augusta II na terenie Polski prowadzone były działania wojenne spowodowane Wielką wojną północną (1700r.) toczoną przez Rosję, Prusy, i SaksonieCZASY SASKIE:
-POZYTYWY (August III) : odbudowano gospodarkę, przebudowano Warszawę, rozkwit życia kulturalnego i szkolnictwa(zakładano szkoły parafialne prowadzone przez teatynów, pijarów i jezuitów, utworzono szkołę dla młodzieży szlacheckiej-Collegium Nobilium, powstała pierwsza publiczna biblioteka w Polsce)
-NEGATYWY( August II) : wciągnięcie przez Augusta II Polski do wojny północnej działającej na jej terenie co doprowadziło do spustoszenia polski, słabośc militarna Polski
38 4 38