Zad 1
dana jest funkcja liniowa y=ax+b , o której wiadomo, że a<0 i b>0 . Wykres tej funkcji przechodzi przez następujące ćwiartki układu współrzędnych a) I, II, III b) I, II, IV c) II, III, IV , d) I, III, IV

zad 2
Najmniejszą wartością funkcji f(x) = x^2 - 6x +8 w przedziale <4, 5> jest a) o , b) 3 , c) 9 d) -16

zad 3
Wykres funkcji y=2/x - 5 ma jeden punkt wspólny z prosta o równaniu: A) y= -5 b) y=5 c) x=0 d) y= -x-5

3

Odpowiedzi

2010-04-14T17:50:07+02:00
2010-04-14T18:01:54+02:00
Ad. 1 c) II, III, IV
Ad. 2 A) 0
Ad. 3 a) y=-5
2010-04-14T18:02:59+02:00
Zad .1 odp. b)
zad. 2 odp. a)
zad. 3 odp. a)