Odpowiedzi

2010-04-14T18:03:11+02:00
Http://wikipedia.pl/s?q=dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87+Karola+Wielkiego+wewnatrz+pa%C5%84stwa.&lang=pl
2010-04-14T18:05:25+02:00
W czasie jego panowania monarchia Franków obejmowała ogromne terytorium, ciągle zresztą powiększane o nowe ziemie. Karol cieszył się ogromnym autorytetem wśród podwładnych oraz w Europie, wykazywał zręczność dyplomatyczną, polityczną oraz strategiczną. W dziedzinie polityki wewnętrznej Karol , popierał rozwój oświaty i przyczynił się do ożywienia kulturalnego, nazywanego „renesansem karolińskim” i chociaż jego imperium nie okazało się trwałe, to jego idea przyświecała całemu „uniwersalizmowi cesarskiemu” oraz nowożytnym próbom faktycznego zjednoczenia całej zachodniej Europy.

Otaczał go liczny dwór, a państwo dzieliło się na rejony – hrabstwa, księstwa i marchie. Reformą Karola Wielkiego stała się reforma pieniężna, do obiegu wprowadzająca , monetę z czystego srebra, czyli denar. Reforma ta stała się także reformą miary i wagi. Jej następstwa wpływ miały jeszcze nawet na czasy nowożytne, bo karoliński system monetarny przyjął się w całej ówczesnej Europie. Ślady jego działalności do dziś widoczne są w ustroju finansowym W. Brytanii.