Uzupełnij równania reakcji chemicznej. Nazwij produkty reakcji.
….......+..........----->.......(CH3COO)2Ca+........H2O

…......C3H7COOH+..........---->.......C+........H2O

…......+..........----->.........+HCOONa+.......H2O

…......C2H5COOH+..........----->.........CO+..........

…......HCOOH+........MgO---->..........+..........

…......+.........LiOH---->.........C15H31COOLi+.........

…......+.........K2O----->.......C3H7COOK+..........

…......+.........----->........(HCOO)2Zn+........H2

…......C2H5COOH+.......Mg(OH)2----->........+.........

…......C3H7COOH+.........----->......CO2+..............
Prosze o szybkie rozwiazanie!!!! z góry dzieki

1

Odpowiedzi

2010-04-14T19:06:49+02:00
A)2CH₃COOH + Ca(OH)₂ → (CH₃COO)2Ca + 2H₂O
octan wapnia i woda
b)C3H7COOH+O2→4C+4H2O węgiel, woda(spalanie niezupełne)
c)HCOOH+NaOH→HCOONa+H2O
mrówczan sodu,woda
d)C2H5COOH+2O2→3.CO+3.H2O
tlenek węgla(II),woda
e)2HCOOH+MgO→(HCOO)2Mg+H2O
metanian magnezu,woda
f)C15H31COOH+LiOH→C15H31COOLi+H2O
palmitynian litu,woda
g)2C3H7COOH+K2O→2C3H7COOK+H2O
butanian potasu, woda
h)2.HCOOH+Zn→(HCOO)2Zn+H2
mrówczan cynku, wodór
i)2.C2H5COOH+Mg(OH)2→(C2H5COO)2Mg+2H2O propanian magnezu,woda
j)C3H7COOH+5O2→4CO2+4.H2O
tlenek węgla(IV),woda