Odpowiedzi

2010-04-14T19:12:46+02:00
W Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych

Zadania związków zawodowych:
- zrzeszanie ludzi pracy o podonych zawodach
-obrona interesów zawodowych, materialnych, i socjalnych pracowników, emerytów i rencistów.
-krztałtowanie i ochrona godności zawodowej oraz statutu społecznego pracowników i działaczy kultury
- składanie członkom okresowych sprawozdań o działalności Związku
- reprezentowanie związku i jego członków wobec organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego, pracodowców i ich organizacji

Związki zawodowe mają prawo do:
- prowadzenia sporów zbiorowych, które mogą dotyczyć warunków pracy
- świadczeń socjalnych
-praw i wolności związkowych