Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T20:13:45+01:00
To broń wykorzustująca amunicję strzelecką zazwyczaj nie przekracającą kalibru 20mm. Do broni strzeleckiej zaliczamy również granaty ręczne.

Broń strzelecka dzieli się na:
Podstawową :
-pistolety i rewolwery
-pistolety maszynowe
-karabiny i karabinki
-karabiny maszynowe :
-ręczne (rkm)
-lekkie (lkm)
-ciężkie (ckm)
-uniwersalne (ukm)
-wielkokalibrowe (wkm)
-Karabiny maszynowe czołgowe i lotnicze
Pomocniczą :
-granatniki nasadkowe
-granatniki dwukomorowe :
-jednostrzałowe
-powtarzalne
-automatyczne
-granatniki przeciwpancerne
-granatniki bezodrzutowe
-granatniki rakietowe
-granatniki rakietowo-bezodrzutowe
-granaty ręczne :
-obronne
-zaczepne
-uniwersalne
-przeciwpancerne
-rusznice przeciwpancerne
niebojową :
-badawcza (balistyczna)
-ćwiczebna
-sygnałowa

Inny podział broni strzeleckiej:
Indywidualna - stanowiąca uzbrojenie pojedynczego żołnierza. Są to: rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe, karabiny, karabinki, karabinki maszynowe.
Zespołowa - stanowiąca uzbrojenie pododdziałów, a także wozów bojowych i samolotów. Obsługa etatowa każdego egzemplarza broni zespołowej w pododdziale składa się przynajmniej z dwóch żołnierzy, z których każdy ma określone funkcje i zadania. Do broni palnej zespołowej zalicza się: ręczne karabiny maszynowe, ciężkie karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe, wielkokalibrowe karabiny maszynowe.
1 5 1
2009-11-04T20:24:10+01:00
Broń strzelecka jest to broń palna przystosowana do amunicji strzeleckiej, której kaliber nie przekracza na ogół (z wyjątkiem wyspecjalizowanych środków np. granatników, rusznic przeciwpancernych) 20 mm. Do broni strzeleckiej zaliczamy także granaty ręczne.Przeznaczona jest do samoobrony i wymuszania posłuszeństwa, a także zwalczania pojedynczych i grupowych celów żywych (eufemizm oznaczający zwykle żołnierzy nieprzyjaciela). Służy także do zwalczania lekko opancerzonego sprzętu i środków ogniowych. Zasięg broni strzeleckiej jest stosunkowo niewielki - zwykle nie przekracza 2000 metrów.
3 5 3
2009-11-04T21:23:01+01:00
Sprzęt strzelecki jest przeznaczony do zwalczania pojedynczych i grupowych celów żywych oraz lekko opancerzonego sprzętu i środków ogniowych na stosunkowo małych odległościach.Dzieli się na indywidualny i zespołowy.
Do sprzętu indywidualnego, stanowiącego uzbrojenie pojedynczego żołnierza, są zaliczane:
a) pistolety, b) pistolety maszynowe, c) karabinki.
Natomiast do sprzętu zespołowego, wchodzącego w skład wyposażenia pododdziałów, a także wozów bojowych, jednostek pływających i latających, zalicza się
karabinki i karabiny maszynowe (w tym wielkokalibrowe).
Oddzielną grupę sprzętu strzeleckiego stanowią środki wyspecjalizowane: karabinki-granatniki, karabiny wyborowe, granatniki ręczne oraz granaty ręczne.

9 mm pistolet samopowtarzalny WIST-94 jest najnowszą bronią osobistą kadry, przeznaczoną do samoobrony i walki na krótkich odległościach (do 50 m). Został opracowany w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w pierwszej połowie lat 90. Obecnie jest produkowany przez zakłady PRESER w Łodzi. WIST–94 działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy i jest zasilany z magazynka o pojemności 16 nabojów. Do strzelania są stosowane naboje pistoletowe 9x19 mm PARABELLUM. Pistolet wyposażono m.in. w bezkurkowy mechanizm spustowy, wskaźnik obecności naboju w komorze nabojowej, bezpiecznik przed strzałem przypadkowym oraz celownik wyregulowany na odległość 50 m. W konstrukcji pistoletu wykorzystano najnowsze technologie.
Dane techniczne:
masa broni z magazynkiem niezaładowanym – 730 g;
długość broni – 190 mm;
długość lufy – 114 mm;
długość linii celowniczej – 171 mm;
prędkość początkowa pocisku – 356 m/s;
masa naboju – 12 g;
masa pocisku – 8 g.