1 Dwa prostokątne ogródki działkowe mają równe pola. szerokość 1 ogródka jest równa 12 m a drugiego 15m. Ile potrzeba kupić metrów siatki na ogrodzenie każdego ogródka jeśli długość pierwszego ogródka jest o 5 m większa od 2

2 Z doświadczalnego pola zebrano 1800 kg warzyw : ziemniaków buraków kapusty. Ziemniaków było o 5 razy więcej niż buraków a kapusty o 120 kg więcej niż buraków. ile kilogramów każdego z warzyw zebrano

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-17T11:46:18+02:00
1.

1. Układamy równanie:

x-długość drugiego ogródka

(x+5)*12=15x
12x+60=15x
60=15x-12x
60=3x
x=20 (m)

nasze x, czyli długość jest równe 20 m, czyli długość drugiego ogródka jest równa 20 m.

Długość pierwszego ogródka oznaczyliśmy wzorem x+5, czyli jego długość wynosi 20+5, czyli 25 (m).

Wymiary pierwszego ogródka w kształcie prostokąta to: 12x25
Obw=(12*2)+(25*2)=74 (m)

Wymiary drugiego ogródka w kształcie prostokąta to: 15x20
Obw=(15*2)+(20*2)=70 (m)

Odp: Do ogrodzenia pierwszego ogródka jest potrzeba 74 metrów siatki ogrodzeniowej, a do ogrodzenia drugiego ogródka jest potrzeba 70 metrów siatki ogrodzeniowej.

2.
7x=1800-120
7x=1680 |: 7
x= 240 kg.
sprawdzenie 1200+360+240=1800kg.
odp. zebrano 1200kg ziemniaków, 240 kg buraków i 360 kg kapusty.
2010-04-17T11:58:36+02:00
Zad.1. P=a*b, Obw=a*2+b*2
1. ogródek a-12m, b-x+5
2. ogródek a-15m, b-x
12*(x+5)=15x
12x+60=15x /-12x
60=3x /:3
x=20
Obw 1. ogródka 12*2+25*2=24+50=74m
Obw 2. ogródka 15*2+20*2=70m
Odp. Na ogrodzenie jednego trzeba 74m a drugiego ogródka trzeba 70m.

Zad.2.
x-buraki
5x-ziemniaki
x+120-kapusta
x+5x+x+120=1800 /-120
7x=1680 /:7
x=240
240kg buraków
5*240=1200kg ziemniaków
240+120=360kg kapusty