2.79. ustal wzory sumaryczne związków chemicznych składających się z podanych pierwiastków (w nawiasie podano wartościowość pierwiastka związku).:

Na(I) i O(II)
Al(III) i N(III)
Cu(II) i S(II)
Re(VII) i F(I)

P(V) i Cl(I)
Ca(II) i P(III)
Si(IV) i O(II)
Si(IV) i N(III)

P(V) i S(II)
Cl(VII) i O(II)
Ni(II) i P(V)
P(V) i N(III)

3

Odpowiedzi

2010-04-14T19:44:22+02:00
Bede pisala duze cyfry ale chodzi o indeks stechiometryczny czyli te cyferki male na dole.
I. Na2O , AlN, CuS, ReF7, PCl5, Ca3P2, SiO2, Si3N4, P2S5, Cl207, Ni5P2, P3N5
proszę
1 5 1
2010-04-14T19:46:09+02:00
Na(I) i O(II) Na₂O
Al(III) i N(III) AlN
Cu(II) i S(II) CuS
Re(VII) i F(I) ReF₇

P(V) i Cl(I) PCl₅
Ca(II) i P(III) Ca₃P₂
Si(IV) i O(II) SiO₂
Si(IV) i N(III) Si₃N₄

P(V) i S(II) P₂S₅
Cl(VII) i O(II) Cl₂O₇
Ni(II) i P(V) Ni₅P₂
P(V) i N(III) P₃N₅
3 5 3
2010-04-14T19:46:15+02:00
Na2O
AlN
CuS
ReF7
PCl5
Ca3P2
SiO2
Si3N4
P2S5
Cl2O7
Ni5P2
P3N5
1 5 1