Odpowiedzi

2010-04-14T20:13:54+02:00
Prawdziwy przyjaciel musi być wierny i zawsze chętny do pomocy.
Ein echter/guter Freund muss/sollte treu und hilfsbereit sein.
Musi byc godny zaufania.
Er muss/sollte (auch - również) zuverlässig sein.
Prawdziwy przyjaciel powinien byc wyrozumiały i tolerancyjny.
Ein echter/guter Freund muss/sollte verständnisvoll und tolerant sein.
Powinien mi pomóc gdy mam jakis problem.
Er sollte mir helfen, wenn ich ein Problem/Probleme habe.
Powinien mieć podobne zainteresowania.
Er sollte auch ähnliche Interessen/Hobbys haben.


Prawdziwy Przyjaciele Musi być zawsze i wierny czw chętny Pomocy.
Prawdziwy przyjaciel może / powinien być lojalny i pomocny.
Musi byc godny zaufania.
Musi on / powinna (także również -) są wiarygodne.
Prawdziwy powini Przyjaciele byc wyrozumiały i tolerancyjny.
Prawdziwy przyjaciel powinien / powinna być zrozumienie i tolerancję.
Powini Wed POMOC gdy mam jakis problem.
Powinien on przyczynić się do mnie, czy mam problem / problemy.
Powini Podobne zainteresowania MIEC.
Powinien też o podobnych zainteresowaniach / hobby ma.
: D
:D
2 3 2