Napisz reportaż z wydarzenia, którego byłaś świadkiem lub uczestnikiem (uroczystość szkolna, rodzinna; wydarzenie sportowe; podróż; wycieczka...) Pamiętaj o wzbogaceniu relacji swoim komentarzem, przytoczeniu wypowiedzi uczestników. Postaraj się zastosować w odpowiednich fragmentach czas teraźniejszy - dla podkreślenia autentyczności, naoczności, dramatyzmu ...


PROSZĘ O POMOC !! POTRZEBNE MI JEST TO ZADANIE NA PIĄTEK!!! I PROSZĘ ŻEBY NIE BYŁO TO Z INTERNETU ŚCIĄGNIĘTE BO PANI SIĘ SKAPNIE I BĘDZIE SPRAWDZAŁA NA INTERNECIE CZY TAKIE JEST I DOSTANIEMY 1 ;/... KAZAŁA NAM TO SAMODZIELNIE NAPISAĆ!!

1

Odpowiedzi

2010-04-14T19:53:59+02:00
Zakończenie roku szkolnego w szkole podstawowej w Krakowie rozpoczęło się od przemówienia dyrektora. Sala była przepełniona uczniami. Po przemówieniu nastąpiło rozdanie świadectw. Kolejni uczniowie podchodzili do dyrektora i odbierali je. Gdy wszyscy uczniowie je mieli, nadszedł czas na rozdanie nagród za redagowanie szkolnej gazetki. Podchodzili oni do nauczycielki prowadzącej ją i odbierali od niej paczki ze słodyczami. Potem nastąpiło kolejne, jeszcze krótsze przemówienie dyrektora i można się było iść na autobus. Spytałam ucznia klasy Vb co sądził o przemówieniu dyrektora. Odpowiedź brzmiała "Było nudne". Moim zdaniem było to jednak ciekawe przemówienie.
5 3 5