Pieczenia ciasta to przykład reakcji___________________________
gdyż________________________________________________----
Palenie Ogniska jest przykładem reakcji_________________________
ponieważ____________________________________________________
2 zad.Połącz pojęcia oznaczone cyframi z ich wyjaśnieniami oznaczonymi literami
1. a)gwałtowne utlenianie zachodzące wydzielaniem ciepła i światła

2.reakcja syntezy b)związki chemiczne z tlenu z innymi
pierwiastkami chemicznymi
3.reakcja analizy c)reakcja chemiczna,w której z kilku
substratów powstaje kilka produktów
4.produkty d)substancje użyte w reakcji i ulegające przemianom
5.tlenki e)łączenie się pierwiastków z tlenem
6 utlenianie F)Substancje powstające w wyniku reakcji chemicz.
7 spalanie g)składnik powietrza podtrzymujący spalanie
8.reakcja wymiany h)reakcja chemiczna podczas której z jednego substratu powstaje kilka produktów
i)reakcja chemiczna podczas której z kilku substratów powstaje jeden produkt
1._2._3._4._5._6._7._8._

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T20:13:32+02:00
Pieczenia ciasta to przykład reakcji endoenergetycznej
gdyż trzeba ciagle ogrzewac ciasto,aby wyrosło i upiekło sie----
Palenie Ogniska jest przykładem reakcji egzoenergetycznej
ponieważ w tym procesie wydziela sie energia świetlna i cieplna
2 zad.Połącz pojęcia oznaczone cyframi z ich wyjaśnieniami oznaczonymi literami
1. a)gwałtowne utlenianie zachodzące wydzielaniem ciepła i światła

2.reakcja syntezy b)związki chemiczne z tlenu z innymi
pierwiastkami chemicznymi
3.reakcja analizy c)reakcja chemiczna,w której z kilku
substratów powstaje kilka produktów
4.produkty d)substancje użyte w reakcji i ulegające przemianom
5.tlenki e)łączenie się pierwiastków z tlenem
6 utlenianie F)Substancje powstające w wyniku reakcji chemicz.
7 spalanie g)składnik powietrza podtrzymujący spalanie
8.reakcja wymiany h)reakcja chemiczna podczas której z jednego substratu powstaje kilka produktów
i)reakcja chemiczna podczas której z kilku substratów powstaje jeden produkt
1.d 2.i 3.h 4.f 5.b 6.e 7.a 8.c
1 5 1