1. Uzasadnij, dlaczego po katastrofach takich, jak trzęsienie ziemi lub powódź, konieczne jest gotowanie wody do spożycia?
2. Szczepionką nie mogą być?
a) fragmenty drobnoustrojów chorobotwórczych.
b) przeciwciała wytworzone przez organizm w wyniku infenkcj.
c) toksyny wydzielane przez mikroorganizmy.
d) martwe lub osłabione bakterie i wirusy.
3. Geny, których nieprawidłowe funkcjonowanie przyczynia się do powstawania nowotworów to:
a) autogeny
b) kancerogeny
c) onkogeny
d) antygeny
4. Dym tytoniowy składa się prawie z 4 tysięcy związków chemicznych, z czego ponad 40 to substancje rakotwórcze. Które składniki zawarte w dymie papierosowym mogą przyczynić się do powstawania nowotworu?
a) arsen
b) ołów
c) nikotyna
d) aceton
e) ciała smołowate
f) cyjanowodór
g) fenole
h) tlenek węgla
i) formaldehyd
5. Spośród niżej wymienionych zdań dotyczących powstawania raka zaznacz prawdziwe.
a) spożywanie produktów silnie wędzonych
b) spożywanie konserwowanej żywności
c) częste wystawianie ciała na słońce
d) zanieczyszczenia środowiska
e) nadużywanie alkoholu
f) profilaktyczne prześwietlenie narządów wewnętrznych.
6. Wymień 4 czynniki, które przyczyniły się do radykalnego spadku zachorowań na gruźlicę.
7. Wymień przyczyny sięgania po raz pierwszy po papierosa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T23:09:48+02:00
1. Ponieważ podczas trzęsienia ziemi oraz powodzi niebezpieczne i szkodliwe związki ( wszelkie zanieczyszczenia, brudy) mieszają się z wodą pitną, w wyniku czego staje się ona skażona.
2.b
4.c,h, b, e
5. a, c,d,
7.
- presja rówieśnicza
- stres
- okres buntów
- ciekawość