W trójkącie prostokątnym ABC, w którym |∢C| = 90° i |BC|<|AC|, poprowadzono prostą przez wierzchołek C trójkąta, która przecina przeciwprostokątną w punkcie D takim, że |AD|:|DB|=2:1. Oblicz długość przeciwprostokątnej, jeśli |BC|=√3cm i |∢DCB|=30°.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T21:14:53+02:00
Przeciwprostokątna wynosi 4,5 cm.