Odpowiedzi

2010-04-14T21:37:00+02:00
W czasie sejmu wielkiego główną inspiracją dla reformatorów stały się wydarzenia w rewolucyjnej Francji oraz ideały oświecenia. znalazły one odzwierciedlenie w reformach sejmu wielkiego oraz w konstytucji. Nowością była równość warstw społecznych wobec prawa (oczywiście nie w takim wyniosłym wymiarze jak we francji) ,uwłaszczenie chłopów, stałe podatki dla szlachty i duchowieństwa, zasada większości na sejmach a tym samym zniesienie zasady liberum veto etc.dowodzi to ważnym przemianom społeczno-politycznym, które ściśle związane były z ideałami oświeceniowymi.jednak nawet tak światłe reformy i przekonania nie zmieniły zachowawczych poglądów szlachty i magnaterii ,która w opozycji do radykalnych zmian, szukała wsparcia w państwach ościennych,które tylko czekały aby dokonać kolejnego , II-go rozbioru.
2 2 2