Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T21:12:49+02:00
Bory Tucholskie są jednym z największych obszarów leśnych w Polsce w dorzeczu Brdy i Wdy. Obszar ok. 120 tys. ha.
W ich północno-wschodniej części został utworzony w 1996 Park Narodowy Bory Tucholskie o powierzchni 4613,05 ha (otulina o powierzchni 12 981 ha). Na jego terenie rośnie głównie sosna zwyczajna. 30% terytorium Borów Tucholskich zamieszkują Kociewiacy. Oprócz Kociewiaków kompleks leśny zamieszkują również Borowiacy Tucholscy (północno-środkową część), Kaszubi – zwani Zaborakami lub Krebanami (na wschodzie i północy) i Krajniacy na południu.Bory Tucholskie rosną przeważnie na piaskach sandrowych Równiny Tucholskiej, wchodząc nieco na obszar południowej części Pojezierza Kaszubskiego. Rzeźba terenu ukształtowana została przez ostatnie zlodowacenie. Oprócz sandrów występują pagórki morenowe, rynny, wydmy i doliny rzeczne. Na terenie Borów Tucholskich istnieje ponad 900 jezior, z których 40 przekracza powierzchnię 1 km²
4 3 4
  • Użytkownik Zadane
2010-04-14T21:13:00+02:00
Bory Tucholskie to kraina obejmująca obszar ponad 250 tys. ha na powierzchni leśnej. Współczesny obraz uformował się ponad 10 tys. lat temu w czasie ostatniego na ziemiach Polski zlodowacenia zwanego bałtyckim, a przede wszystkim w okresie tzw. stadiażu pomorskiego. Wzdłuż czoła lodowca tworzyły się wówczas wały i pagórki moren czołowych, a na tym przedpolu wody wypływające spod topniejących lodów, usypywały rozległe równiny piaszczyste zwane sandrami. Na tym piaszczystym, ubogim podłożu (mało przydatnych dla upraw rolnych) zachowały się zbiorowiska leśne Borów Tucholskich. Przez bory przepływają rzeki Brda i Wda ( zwana również Czarną wodą) . Obie te rzeki biegiem swoim wyżłobiły w glebie malownicze doliny i potworzyły piękne zakola, a znajdujące się w korycie rzek głazy tworzą progi kamienne i kaskady.
3 4 3
2010-04-14T21:13:09+02:00
Bory Tucholskie są jednym z największych obszarów leśnych w Polsce w dorzeczu Brdy i Wdy. Obszar ok. 120 tys. ha.

W ich północno-wschodniej części został utworzony w 1996 Park Narodowy Bory Tucholskie o powierzchni 4613,05 ha (otulina o powierzchni 12 981 ha). Na jego terenie rośnie głównie sosna zwyczajna. 30% terytorium Borów Tucholskich zamieszkują Kociewiacy. Oprócz Kociewiaków kompleks leśny zamieszkują również Borowiacy Tucholscy (północno-środkową część), Kaszubi – zwani Zaborakami lub Krebanami (na wschodzie i północy) i Krajniacy na południu.

Mam nadzieje że tyle wystarczy i że pomogłam ;))
1 2 1